Нормативно-правова база

ПОРЯДОК

подання та розгляду електронної петиції,

адресованої Пирятинській міській раді

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Пирятинській міській раді (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян».

1.2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронної петиції до Пирятинській міської ради.

1.3. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Пирятинської міської ради (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку.

1.4. Громадяни (мешканці міста) можуть звертатися з Петиціями до Пирятинської міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України.

1.5. Громадяни (мешканці населених пунктів, що входять до складу Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади) можуть звертатися з Петиціями до Пирятинської міської ради через веб-сервіс „Електронні петиції Пирятинської ОТГ“ (petition.pyryatyn-mrada.gov.ua/uk) (далі – Веб-сайт петицій), на якому здійснюється збір підписів на підтримку електронної петиції

 

2.СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

2.1. Для створення Петиції до Пирятинської міської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на Веб-сайті петицій, та розміщує текст електронної петиції.

Автор нової Петиції має дотримуватися правил щодо оформлення петиції, а саме:

- авторизуватися (зареєструватися) на Веб-сайті петицій;

- вказати заголовок Петиції;

- викласти суть Петиції;

- зазначити прізвище та ім’я автора (ініціатора) електронної петиції,

- зазначити адресу електронної пошти;

- надати фото або відео, яке ілюструватиме петицію (на розсуд автора).

2.2. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

2.3. Відповідальність за зміст Петиції несе автор (ініціатор) Петиції.

2.4. Петиція оприлюднюється на Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції загальним відділом та інформаційного забезпечення виконкому Пирятинської міської ради (далі – уповноважений виконавчий орган) на відповідність вимогам, цього Порядку.

2.5. У разі невідповідності Петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору із зазначенням причин відмови, не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Не оприлюднюється та не розглядається Петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови, про що у дводенний строк від дня її надходження повідомляється автору (ініціатору) петиції.

2.6. Автор (ініціатор) Петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити Петицію і розмістити її повторно на Веб-сайті петицій, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для відмови в оприлюдненні такої Петиції.

 

3.ЗБІР ПІДПИСІВ

3.1. Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.2. На Веб-сайті петицій обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості осіб, які підписали електронну петицію.

3.3. Петиція, адресована Пирятинській міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 100 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення Петиції.

3.4. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.5. Петиція, яка протягом установлено строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається до уповноваженого виконавчого органу міської ради із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів.

 

4.РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

4.1. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на Веб-сайті петицій не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції.

4.2. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

4.3. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Пирятинській міській раді, забезпечує уповноважений виконавчий орган міської ради.

4.4. Про початок розгляду Петиції уповноважений виконавчий орган міської ради не пізніше наступного робочого дня повідомляє профільний виконавчий орган міської ради та передає її на опрацювання.

4.5. Визначені профільним структурним підрозділом міської ради заінтересовані виконавчі органи міської ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, подають йому пропозиції щодо підтримки або не підтримки Петиції та відповіді автору (ініціатору) Петиції із відповідними обґрунтуваннями.

4.6. Протягом двох робочих днів профільний виконавчий орган міської ради опрацьовує та узагальнює отримані від інших виконавчих органів матеріали та передає до уповноваженого виконавчого органу для організації розгляду на засіданні виконавчому комітету міської ради або сесії міської ради, якщо вирішення питань піднятих у тексті Петиції вимагають скликання сесії міської ради.

На засідання виконавчого комітету або сесію міської ради, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції.

 

5.РЕЗУЛЬТАТ РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

5.1. Після розгляду Петиції на засідання виконавчого комітету міської ради або сесії міської ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, на Веб-сайті петицій оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції.

5.2. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на Веб-сайті петицій, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції.

У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

5.3. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.